Grupas dalībnieku startu skaits un procenti pa distancēm
    1.dist. 2.dist. 3.dist. 4.dist. Kopvērtējuma koeficienti
Grupa skaits % skaits % skaits % skaits % 1.dst 2.dst 3.dst 4.dst
M16   3 10  10 33  3 10  14 47 0.40 0.70 1.00 0.95
M21   0  0  5  3  51 33  98 64 0.20 0.40 0.75 1.00
M40   4  4  11 12  29 32  47 52 0.30 0.40 0.80 1.00
M50   3  5  9 15  26 42  23 38 0.30 0.50 0.90 1.00
W16   3 14  12 54  7 32  0  0 0.60 0.90 1.00 0.80
W21   7 23  8 27  11 37  4 13 0.30 0.50 0.95 1.00
W40   1  8  4 33  7 59  0  0 0.40 0.85 1.00 0.95
W50   12 28  24 56  7 16  0  0 0.60 0.90 1.00 0.80

Kopvērtējumu aprēķina, summējot 8 lielākos punktus, kas iegūti atsevišķās
kārtās. Punktus iegūst, grupas uzvarētāja attiecīgā distancē rezultātu
dalot ar dalībnieka rezultātu un reizinot ar koeficientu no koeficientu tabulas.