Grupas dalībnieku startu skaits un procenti pa distancēm
    1.dist. 2.dist. 3.dist. 4.dist. Kopvērtējuma koeficienti
Grupa skaits % skaits % skaits % skaits % 1.dst 2.dst 3.dst 4.dst
M16   9 17  33 62  11 21  0  0 0.40 0.70 1.00 0.95
M21   3  1  26 12  43 20 138 67 0.20 0.40 0.75 1.00
M40   4  4  21 23  39 43  27 30 0.30 0.40 0.80 1.00
M50   3  4  4  6  33 46  32 44 0.30 0.50 0.90 1.00
W16   7 16  33 77  3  7  0  0 0.60 0.90 1.00 0.80
W21   10 37  2  7  13 49  2  7 0.30 0.50 0.95 1.00
W40   9 22  17 41  15 37  0  0 0.40 0.85 1.00 0.95
W50   30 61  5 10  14 29  0  0 0.60 0.90 1.00 0.80

Kopvērtējumu aprēķina, summējot 8 lielākos punktus, kas iegūti atsevišķās
kārtās. Punktus iegūst, grupas uzvarētāja attiecīgā distancē rezultātu
dalot ar dalībnieka rezultātu un reizinot ar koeficientu no koeficientu tabulas.