Grupas dalībnieku startu skaits un procenti pa distancēm
    1.dist. 2.dist. 3.dist. 4.dist. Kopvērtējuma koeficienti
Grupa skaits % skaits % skaits % skaits % 1.dst 2.dst 3.dst 4.dst
M16   13 28  14 30  19 40  1  2 0.40 0.70 1.00 0.95
M21   1  1  14 10  42 30  84 59 0.20 0.40 0.75 1.00
M40   2  3  13 19  38 54  17 24 0.30 0.40 0.80 1.00
M50   5 10  13 25  17 32  17 33 0.30 0.50 0.90 1.00
W16   2 25  6 75  0  0  0  0 0.60 0.90 1.00 0.80
W21   7 22  7 22  14 43  4 13 0.30 0.50 0.95 1.00
W40   4 29  10 71  0  0  0  0 0.40 0.85 1.00 0.95
W50   15 60  10 40  0  0  0  0 0.60 0.90 1.00 0.80

Kopvērtējumu aprēķina, summējot 8 lielākos punktus, kas iegūti atsevišķās
kārtās. Punktus iegūst, grupas uzvarētāja attiecīgā distancē rezultātu
dalot ar dalībnieka rezultātu un reizinot ar koeficientu no koeficientu tabulas.