Grupas dalībnieku startu skaits un procenti pa distancēm
   1.dist. 2.dist. 3.dist. 4.dist. Kopvērtējuma koeficienti
Grupa skaits % skaits % skaits % skaits % 1.dst 2.dst 3.dst 4.dst
M12  266 89  28  9  6  2  1  0 1.00 0.90 0.80 0.80
M14   70 30  78 33  83 35  4  2 0.60 0.90 1.00 0.80
M16   9  5  24 14 125 74  11  7 0.40 0.70 1.00 0.95
MA    9  1  41  2 352 21 1263 76 0.20 0.40 0.75 1.00
MB   76  5 209 14 851 59 314 22 0.40 0.75 1.00 0.90
M40   36  2 182 12 614 41 661 45 0.30 0.40 0.80 1.00
M50   13  1  73  8 422 47 397 44 0.30 0.50 0.90 1.00
M60   18  3 204 33 340 56  48  8 0.40 0.80 1.00 0.90
M70  135 33 245 59  34  8  0  0 0.80 1.00 0.80 0.80
W12  179 91  16  8  1  1  0  0 1.00 0.90 0.80 0.80
W14   57 28 144 71  2  1  0  0 0.80 1.00 0.80 0.80
W16   10  7  40 29  86 63  1  1 0.60 0.90 1.00 0.80
WA   14  2 105 15 350 49 243 34 0.30 0.50 0.95 1.00
WB   273 22 714 57 234 19  28  2 0.60 1.00 0.90 0.80
W40  101 11 358 39 397 43  62  7 0.40 0.85 1.00 0.95
W50   86 16 217 41 197 37  34  6 0.60 0.90 1.00 0.80
W60   46 18 183 73  23  9  0  0 0.60 1.00 0.90 0.80
W70   91 36 160 64  1  0  0  0 0.80 1.00 0.80 0.80

Kopvērtējumu aprēķina, summējot 20 lielākos punktus, kas iegūti atsevišķās
kārtās. Punktus iegūst, grupas uzvarētāja attiecīgā distancē rezultātu
dalot ar dalībnieka rezultātu un reizinot ar koeficientu no koeficientu tabulas.