Grupas dalībnieku startu skaits un procenti pa distancēm
   1.dist. 2.dist. 3.dist. 4.dist. Kopvērtējuma koeficienti
Grupa skaits % skaits % skaits % skaits % 1.dst 2.dst 3.dst 4.dst
M12  345 82  62 15  11  3  1  0 1.00 0.90 0.80 0.80
M14   76 29 105 39  70 27  13  5 0.60 0.90 1.00 0.80
M16   12  7  33 18  84 47  51 28 0.40 0.70 1.00 0.95
MA   14  1  32  3 280 23 916 73 0.20 0.40 0.75 1.00
MB   87  8 240 22 650 60 107 10 0.40 0.75 1.00 0.90
M40   61  4 254 18 535 40 527 38 0.30 0.40 0.80 1.00
M50   27  3 166 17 476 48 312 32 0.30 0.50 0.90 1.00
M60   42  7 158 27 300 50  93 16 0.40 0.80 1.00 0.90
M70   31  7 337 80  34  8  21  5 0.80 1.00 0.80 0.80
W12  171 85  28 14  2  1  0  0 1.00 0.90 0.80 0.80
W14   48 44  51 47  10  9  0  0 0.80 1.00 0.80 0.80
W16   6  5  49 41  63 52  2  2 0.60 0.90 1.00 0.80
WA   13  3 106 21 248 49 134 27 0.30 0.50 0.95 1.00
WB   264 24 678 62 126 12  17  2 0.60 1.00 0.90 0.80
W40  137 13 557 51 363 34  26  2 0.40 0.85 1.00 0.95
W50  102 20 224 44 160 31  23  5 0.60 0.90 1.00 0.80
W60   78 27 194 66  20  7  0  0 0.60 1.00 0.90 0.80
W70  117 55  96 45  0  0  0  0 0.80 1.00 0.80 0.80
SKOLA  0  0  0  0  0  0  0  0 0.00 0.00 0.00 0.00
OPEN   0  0  1 50  1 50  0  0 0.00 0.00 0.00 0.00

Kopvērtējumu aprēķina, summējot 20 lielākos punktus, kas iegūti atsevišķās
kārtās. Punktus iegūst, grupas uzvarētāja attiecīgā distancē rezultātu
dalot ar dalībnieka rezultātu un reizinot ar koeficientu no koeficientu tabulas.