Grupas dalībnieku startu skaits un procenti pa distancēm
   1.dist. 2.dist. 3.dist. 4.dist. Kopvērtējuma koeficienti
Grupa skaits % skaits % skaits % skaits % 1.dst 2.dst 3.dst 4.dst
M12  131 86  22 14  0  0  0  0 1.00 0.90 0.80 0.80
M14   52 18 172 60  58 20  5  2 0.80 1.00 0.90 0.80
M16   10 10  21 22  42 44  23 24 0.40 0.70 1.00 0.95
MA    0  0  8  1  48  8 516 91 0.20 0.40 0.75 1.00
MB   43  6 236 33 378 52  67  9 0.40 0.75 1.00 0.90
M40   13  1 180 16 300 27 624 56 0.30 0.40 0.80 1.00
M50   48  5 189 18 363 35 445 42 0.30 0.50 0.90 1.00
M60   28  6 219 43 216 42  44  9 0.40 0.80 1.00 0.90
M70   63 22 173 61  46 16  3  1 0.80 1.00 0.80 0.80
W12  232 86  36 13  3  1  0  0 1.00 0.90 0.80 0.80
W14   15  7 139 69  50 24  1  0 0.80 1.00 0.80 0.80
W16   12 23  22 41  18 34  1  2 0.60 0.90 1.00 0.80
WA    6  2  49 16 115 38 131 44 0.30 0.50 0.95 1.00
WB   114 26 266 61  45 10  11  3 0.60 1.00 0.90 0.80
W40   76  8 384 43 363 40  85  9 0.40 0.85 1.00 0.95
W50   52 11 264 59 136 30  1  0 0.60 0.90 1.00 0.80
W60   70 27 184 72  3  1  0  0 0.60 1.00 0.90 0.80
W70   51 55  38 40  5  5  0  0 0.80 1.00 0.80 0.80
SKOLA  0  0  0  0  0  0  0  0 0.00 0.00 0.00 0.00
OPEN   5 36  9 64  0  0  0  0 0.00 0.00 0.00 0.00

Kopvērtējumu aprēķina, summējot 20 lielākos punktus, kas iegūti atsevišķās
kārtās. Punktus iegūst, grupas uzvarētāja attiecīgā distancē rezultātu
dalot ar dalībnieka rezultātu un reizinot ar koeficientu no koeficientu tabulas.