Grupas dalībnieku startu skaits un procenti pa distancēm
   1.dist. 2.dist. 3.dist. 4.dist. Kopvērtējuma koeficienti
Grupa skaits % skaits % skaits % skaits % 1.dst 2.dst 3.dst 4.dst
M12   62 89  6  9  1  1  1  1 1.00 0.90 0.80 0.80
M14   17 15  88 75  12 10  0  0 0.80 1.00 0.90 0.80
M16   13  8  37 24  93 61  10  7 0.40 0.70 1.00 0.95
MA    4  1  16  3 135 25 379 71 0.20 0.40 0.75 1.00
MB   44 10 126 28 249 54  35  8 0.40 0.75 1.00 0.90
M40   26  4 138 19 219 31 334 46 0.30 0.40 0.80 1.00
M50   15  2 137 19 260 37 296 42 0.30 0.50 0.90 1.00
M60   24  5 194 40 232 48  35  7 0.40 0.80 1.00 0.90
M70  107 50  86 41  18  9  0  0 0.80 1.00 0.80 0.80
W12   99 71  31 22  6  4  4  3 1.00 0.90 0.80 0.80
W14   34 36  54 57  7  7  0  0 0.80 1.00 0.80 0.80
W16   13 14  30 32  47 50  4  4 0.60 0.90 1.00 0.80
WA    7  4  29 15 106 53  54 28 0.30 0.50 0.95 1.00
WB   83 23 218 61  48 13  10  3 0.60 1.00 0.90 0.80
W40   73 12 263 45 194 33  62 10 0.40 0.85 1.00 0.95
W50   73 19 168 45 127 33  13  3 0.60 0.90 1.00 0.80
W60   63 30 142 68  5  2  0  0 0.60 1.00 0.90 0.80
W70   55 61  33 36  3  3  0  0 0.80 1.00 0.80 0.80
SKOLA  0  0  0  0  0  0  0  0 0.00 0.00 0.00 0.00
OPEN   5 15  26 79  2  6  0  0 0.00 0.00 0.00 0.00

Kopvērtējumu aprēķina, summējot 20 lielākos punktus, kas iegūti atsevišķās
kārtās. Punktus iegūst, grupas uzvarētāja attiecīgā distancē rezultātu
dalot ar dalībnieka rezultātu un reizinot ar koeficientu no koeficientu tabulas.